Apie koncerną

Koncernas „Achemos grupė“ ir jo dukterinės bendrovės siekia veikti kuo racionaliau ir taupiau naudojant gamtos išteklius bei nuosekliai mažinant poveikį aplinkai. Gamyboje diegiamos efektyvios, aplinką tausojančios technologijos ir taršą mažinančios prevencijos priemonės. Koncernui priklausančios įmonės yra įdiegusios aplinkos apsaugos vadybos sistemas, atitinkančias ISO 14001 standarto reikalavimus.

Koncernui ACHEMOS GRUPĖ priklausančios bendrovės kelia sau aukščiausius aplinkosaugos tikslus. Tai daroma optimizuojant gamybos procesus, investuojant į poveikį aplinkai mažinančias technologijas. Koncerno įmonėms suteikti aukščiausi kokybės vadybos (ISO 9001),  aplinkos apsaugos vadybos (ISO 14001) sertifikatai. Įmonės taip pat yra įdiegusios darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos (ISO 45001) sistemas.

ISO-14001-44878-2008-AE-LTU-FINAS-5-lt-LT - 20201029 - 1603987910397_page-0001